Linggo, Hunyo 28, 2015

Paglilinaw ukol sa sulat sa Albay Power and Energy Corp

Pahayag sa Media
June 29, 2015


Paglilinaw ukol sa sulat sa Albay Power and Energy Corp


Nitong Hunyo 26, 2015, binasa sa ere sa ilang lokal na media ang isang sulat para sa kumpanyang Albay Power and Energy Corp. (APEC), ang pribadong kumpanyang pag-aari ng San Miguel Energy Corp. (SMEC) na lumamon sa dating Albay Electric Cooperative (ALECO). Galing diumano sa Santos Binamera Command (SBC) ang sulat.  Nagrereklamo iyon ukol sa palpak na serbisyo ng APEC at nagbabanta na hindi papapasukin sa sonang gerilya ang mga empleyado ng APEC tulad ng mga kolektor habang sa isang banda ay hinahamon nito ang APEC na ayusin ang serbisyo sa mga kumukonsumo ng kuryente.

Nais naming ipabatid na walang kinalaman ang Santos Binamera Command sa nasabing sulat. Inaalam pa namin kung sino talaga ang gumawa niyon. Hindi namin kinukunsinti ang paggamit ninuman sa pangalan ng SBC sa ganitong pananakot. Kapakanan ng mamamayan ang aming itinataguyod at hinding-hindi kami gagawa ng anumang hakbang na ikapapahamak ng mga taong walang pagkakasala kabilang ang mga empleyado ng APEC na kabilang din sa masang aming pinagsisilbihan.

Gayunman, hindi maitatatwa ang malawak at lehitimong hinaing ng mga Albayano laban sa pagkakasapribado ng serbisyo sa kuryente sa probinsya.  Ang ALECO ay nilamon ng SMEC na pag-aari ng malaking kapitalistang si Danding Cojuangco pagkatapos ng maanomalyang proseso ng pribatisasyon ng ALECO noong Enero 2014 alinsunod sa EPIRA. Sa batas na ito, hinayaan ng reaksyunaryong gobyerno na magkutsabahan ang mga kapitalistang kumokontrol sa produksyon, transmisyon at distribusyon ng kuryente para makahuthot ng dambuhalang tubong pipigain sa mamamayan.

Sinasalamin ng sulat ang desperasyon ng mamamayan sa usaping ito. Galit sila sa pagtalikod ng gobyerno sa kanilang kapakanan nang suportahan nito ang SMEC at APEC sa kabila ng malawak na pagtutol sa pagsapribado ng ALECO. 

Sinusuportahan at hinihikayat ng Santos Binamera Command ang mga pagkilos ng mamamayan para tutulan at pigilan ang pribatisasyon ng mga batayang sebisyo na dapat sanang ibinibigay ng gobyerno sa mamamayan.  Nakikiisa ang SBC sa pakikibaka ng mga empleyado/manggagawa laban sa pagbuwag na kanilang unyon, iligal na pagtanggal sa trabaho, kontraktwalisasyon at iba pang paglabag sa mga karapatan ng manggagawa sa loob ng pamamalakad ng APEC.  Nananawagan ang Santos Binamera Command sa mamamayang Albayano na ipagpatuloy ang laban sa pribatisasyon sa industriya ng kuryente at tuluyang pagkabulok ng mga serbisyong panlipunan dulot ng neoliberal na patakarang globalisasyon.

Ibasura ang EPIRA! Labanan ang pribatisasyon!


Florante Orobia
Tagapagsalita

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento